Quartz Chronograph (35) Дамски и Мъжки (35) 4 Покажи всички

 • SM34012.01

 • SM34012.04

 • SM34012.06

 • SM34012.09

 • SM34015.10

 • SM34015.06

 • SM34021.05

 • SM34030.03

 • SM34031.01

 • SM34031.02

 • SM34038.01

 • SM34038.05

 • SM34038.06

 • SM34038.07

 • SM34048.05

 • SM34048.06

 • SM34048.07

 • SM34038.02

 • SM34038.03

 • SM34042.03

 • SM34042.04

 • SM34042.06

 • SM34042.07

 • SM34059.04

 • SM34064.02

 • SM34012.02

 • SM34012.05

 • SM34015.03

 • SM34061.01

 • SM34076.01

 • SM34076.02

 • SM34076.06

 • SM34076.07

 • SM34076.08

 • SM34079.07

Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2021