Всички колекции (66) Мъжки (45) 4 Покажи всички

 • P5042

 • P5003

 • P5004

 • P5005

 • P5006

 • P5012

 • P5014

 • P1013

 • P1011

 • P1010

 • P1008

 • P5007

 • P5026

 • P1023

 • P5023

 • P5065

 • P5085

 • P5068

 • P5095

 • P1027

 • FIXPW5013

 • FIXPW5009

 • FIXPW5005

 • P6004

 • P6005

 • P6006

 • P6007

 • P6017

 • P6018

 • P6019

 • P5052

 • P5061

 • P5063

 • P5072

 • P5078

 • P5084

 • P5082

 • P5083

 • P5094

 • P6024

 • P6026

 • P5088

 • P5089

 • P5090

 • P5091

Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2022