Всички колекции (79) Мъжки (20) 4 Покажи всички

 • J5.664.M

 • J5.699.M

 • J5.642.M

 • J5.643.M

 • J2.279.M

 • J2.282.M

 • J4.253.L

 • J7.115.L

 • J7.116.L

 • J7.120.L

 • J4.236.L

 • J4.230.L

 • J4.230.M

 • J4.298.L

 • J4.273.L

 • J4.275.L

 • J4.276.L

 • J5.616.S

 • J5.632.S

 • J5.650.M

Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2020