Всички колекции (177) Дамски (37) 4 Покажи всички

 • SM30192.06

 • SMP36040.02

 • SM34066.04

 • SM34066.06

 • SM34066.07

 • SM34069.01

 • SM34069.02

 • SM34069.06

 • SM34069.03

 • SM34071.07

 • SM34071.08

 • SM34071.09

 • SMP36040.19

 • SMP36040.18

 • SMP36040.22

 • SMP36040.23

 • SMP36040.24

 • SMP36040.26

 • SM34052.05

 • SM34052.09

 • SM34052.10

 • SM34067.01

 • SM34067.09

 • SM34067.11

 • SM34081.07

 • SM34081.11

 • SM34082.04

 • SM34084.02

 • SM34084.06

 • SM34084.07

 • SM34068.12

 • SM34068.13

 • SMP36040.07

 • SMP36040.08

 • SMP36040.25

 • SM30192.08

 • ACC.0013.01

Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2021