MERETE (32) Дамски и Мъжки (32) 4 Покажи всички

 • SKJ1129710

 • SKJ1127040

 • SKJ1126040

 • SKJ1125040

 • SKJ1150040

 • SKJ1149040

 • SKJB1000791

 • SKJ1174791

 • SKJ1176791

 • SKJ1173791

 • SKJ1155040

 • SKJ1151040

 • SKJ1205040

 • SKJ1214710

 • SKJ1206040

 • SKJ1204040

 • SKJ1175791

 • SKJ1218998

 • SKJ1219998

 • SKJ1220040

 • SKJ1221998

 • SKJ1222998

 • SKJ1223998

 • SKJ1224998

 • SKJ1274998

 • SKJ1276998

 • SKJ1277998 180

 • SKJ1275998

 • SKJ1277998 160

 • SKJ1277998 170

 • SKJ1305998

 • SKJ1304040

Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2020