Всички колекции (130) Дамски и Мъжки (130) 4 Покажи всички

 • SYL196WRG

 • SYL196UW

 • SYL196VW

 • SYG203E

 • SYG203O

 • SYG203BB

 • SYL203E

 • SYL203P

 • SYG202O

 • SYG202BB

 • SYG202UB

 • SYG202BO

 • SYL202P

 • SYG192BRA

 • SYG192BYA

 • SYG200BBR

 • SYG200TB

 • SYL183BP

 • SYL183UP

 • SYG194B

 • SYG194TS

 • SYL194B

 • SYL194V

 • SYL175RRG

 • SYL175WS

 • SYG193B

 • SYG193O

 • SYG193BE

 • SYG193NO

 • SYG207BSM

 • SYG207WSM

 • SYG206B

 • SYG206O

 • SYG206U

 • SYG170B

 • SYG170O

 • SYG170U

 • SYG170UO

 • SYG169O

 • SYG164U

 • SYG164RB

 • SYG164UN

 • SYG164BW

 • SYG164PW

 • SYG164WW

 • SYG164UY

 • SYG205B

 • SYG205O

 • SYG205U

 • SYG168OB

 • SYG168WB

 • SYL177WB

 • SYL177UO

 • SYL169EP

 • SYL169UP

 • SYL169UCO

 • SYG198EE

 • SYG198UO

 • SYG198UU

 • SYL198PN

 • SYL180WO

 • SYL180WP

 • SYG181U

 • SYG198UR

 • SYG198WR

 • SYG193BG

Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2023