Всички колекции (32) Дамски и Мъжки (32) 4 Покажи всички

 • M020.13.41.11

 • M020.13.31.64

 • M021.13.41.11

 • M021.13.41.64

 • M022.12.39.12

 • M022.12.39.75

 • M022.32.34.32

 • M022.52.77.52

 • M022.13.41.11

 • M022.13.41.64

 • M022.13.24.82

 • M023.13.34.94

 • M023.13.44.94

 • M024.14.31.64

 • M024.14.41.64

 • M025.12.76.12

 • M025.12.25.66

 • M025.52.25.52

 • M025.33.52.74

 • M120.13.61.64

 • M114.13.34.64

 • M114.53.44.64

 • M025.53.52.74

 • M116.13.42.11

 • M117.12.53.11

 • M117.12.53.84L

 • M117.33.42.64

 • M118.15.31.11

 • M118.15.31.64

 • M118.15.41.64

 • M119.13.94.11

 • M119.13.38.64

Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2023