Всички колекции (52) Дамски и Мъжки (52) 4 Покажи всички

 • ADH3086

 • ADH3013

 • ADH3014

 • ADH3118

 • ADH3119

 • ADH3049

 • ADH9083

 • ADH3048

 • ADH2941

 • ADH3031

 • ADH3032

 • ADH3034

 • ADH3085

 • ADP3173

 • ADP6094

 • ADP6135

 • ADP6136

 • ADP3260

 • ADH2963

 • ADH2965

 • ADP6080

 • ADP6081

 • ADP6086

 • ADP6137

 • ADP3272

 • ADH3152

 • ADH2921

 • ADH2912

 • ADH2916

 • ADH3164

 • ADH3166

 • ADH3189

 • ADH6166

 • ADH6167

 • ADH6169

 • ADH3133

 • ADH3167

 • ADH6168

 • ADP3201

 • ADP3198

 • ADP3210

 • ADP3217

 • ADP3209

 • ADP3208

 • ADP3190

 • ADP3192

 • ADP3160

 • ADP3174

 • ADP3158

 • ADP3159

 • ADH3183

 • ADH3187

Декларация за поверителност

AMR-Watch – с основна дейност внос, дистрибуция и продажба на швейцар- ски и немски ръчни часовници, създа- дено през 2013 г., е дъщерно подра- зделение на „Агенция Митев-Радулов“, гр. Ловеч, основана през 1991 г., специализирана в представителство, импорт, експорт и търговия на едро.
Тел. централа: 068 66 33 11
Факс: 068 66 33 22
Адрес:
5500 Ловеч; п.к. 241
ул. "Александър Кусев" 9
Email: info@amr-watch.com
На тази страница ще отркиете отгово- рите на някои важни въпроси, като например тези, свързани с гаранцията, разликите между различните видове часовници и вероятни причини за спи- рането на вашият часовник, както и какви действия следва да предприе- мете, когато това се случи.
Copyright © AMR Watch 2013 - 2024